Activiteiten


In de eerste graad komen onze leerlingen uit veel scholen. September moet een onthaalmaand zijn waarin we mekaar, de school en schoolorganisatie via allerlei activiteiten leren kennen . De ouders ontvangen we de eerste weken om onze werkwijze duidelijk te maken.

Het cultureel aspect komt onder andere extra aan bod als we jeugdschrijvers uitnodigen,  een Franse film gaan zien, toneel brengen op school. Bepaalde klassen houden een uitwisseling met een Franstalige school.

Jaarlijks is er een sportdag en als het enigszins kan, verplaatsen we ons met de fiets. Voor de tweede jaren technisch is er een fietstocht door de polders met bezoeken in het kader van lessen.

De werkgroep milieu zorgt dat we ons MOS-label behouden en op regelmatige basis vestigen we de aandacht op Fair Trade (verrassingsmandjes, (h)eerlijk ontbijt, ...). En de mening en de ideeën van de leerlingen zelf komen via de leerlingenraad.

Les geven is belangrijk maar een gastspreker zorgt voor afwisseling:  een Romeinse soldaat, een holbewoner, een fysicus, een striptekenaar, ... Of waarom zelf niet eens in een labo proeven maken of in de natuur op ontdekking of op onderzoek gaan?

Zowel in het eerste jaar als in het tweede maken leerlingen een keuze naar een volgend jaar. Daarbij helpen we met gerichte informatie, gesprekken en kijken we rond in de eigen afdelingen of trekken naar bedrijven.

Met allerlei activiteiten die aansluiten bij het lesgebeuren of bij de brede algemene vorming zorgen we voor een aangename afwisseling en een gunstig schoolklimaat.