Geschiedenis


In 1908 werd de “Vrije Beroepsschool” te Brugge als avondschool opgericht.  De toenemende industrialisatie, de mondigheid van de arbeider en het initiatief van plaatselijke christelijk organisaties, zorgden er voor dat men een opleiding metaalbewerking, garneren en behangen, houtbewerking en letterzetten-drukken kon aanbieden.

Afgeremd door de “Grote Oorlog” begon men pas in 1919 met daglessen.  Na twee jaar had men meer dan 100 leerlingen en in 1921 werd een eerste tentoonstelling georganiseerd waar 1.500 bezoekers langs kwamen.  In Brugge werd in 1922 de gasverlichting door elektrische verlichting vervangen en dat was het startsignaal voor een elektriciteititsopleiding.

Het oprichten van het internaat in 1924 zorgde ervoor dat jongeren van heel de provincie een opleiding in de Vrije Beroepsschool te Brugge konden volgen.

In de periode 1930 -1940 verhuisde de Vrije Beroepsschool van Groeninge naar de Boeveriestraat.   De school zou er 600 leerlingen in 5 afdelingen (metaal, elektriciteit, hout, steen- en beeldhouwen en letterzetten-drukken) kunnen opvangen.


Na de bezetting van de tweede wereldoorlog, werden de opleidingen in jaren en niveaus verder uitgebouwd. In 1954 kon men vanaf 12 jaar een opleiding aan de Vrije Beroepsschool beginnen.

In 1963 werd de school tot het VRIJ TECHNSICH INSTITUUT  herdoopt met bijkomende afdelingen automechanica en elektronica.  De schoolbevolking groeide der mate aan dat de school regelmatig verbouwingen moest doen of uitkijken naar andere vestigingsplaatsen. Door een fusie met het Instituut Sint-Vincentius kwam er een volwaardige campus Zandstraat bij.  Daardoor kon het aanbod verder uitgroeien met een volwaardige afdeling Bouw, Houtbewerking en een Schildersafdeling.

Een goed draaiende middenschool zowel in de campus Zandstraat als de campus Boeveriestraat, vormt reeds tientallen jaren lang een hechte basis voor verdere opleidingenaan het V.T.I.

Het Centrum Deeltijds Onderwijs dat een alternatieve beroepsopleiding bood door leren en werken, heeft nu een eigen campus Centrum Leren Werken, in de Lieven Bauwenssstraat te Sint-Andries.

Het volwassenenonderwijs ooit in de schaduw van de dagschool, is uitgegroeid tot een C.V.O.( Centrum voor Volwassenenonderwijs) dat de ganse regio bestrijkt.

Het Vrij Technisch Instituut met al zijn vertakkingen, biedt alle kansen aan jongeren met wetenschappelijke of technische belangstelling.