Drugsplan


ALCOHOL
voorval standpunt van de school -
sactionering
begeleiding
Onder invloed van alcohol op school. Onmiddellijk uit de les + ouders moeten komen ophalen (indien mogelijk, zo niet afzonderen) + ordemaatregel. Opvoeder/leerlingen- begeleider heeft gesprek met leerling en ouder (ev bij contactname of bij ophalen). Bij (vermoeden) frequent gebruik uitgebreid gesprek + ev. doorverwijzing via CLB.

Gebruik van alcohol op school. Onmiddellijk uit de les + ouders moeten komen ophalen (indien mogelijk, zo niet afzonderen) + ordemaatregel. Opvoeder/leerlingen- begeleider heeft gesprek met leerling en ouder (ev bij contactname of bij ophalen). Bij (vermoeden) frequent gebruik uitgebreid gesprek + ev. doorverwijzing via CLB.
UITERLIJKE TEKENEN - VERWIJZINGEN
voorval standpunt van de school - sanctionering begeleiding
Op kledij, boekentas, agenda staan afbeeldingen/opschriften die verwijzen naar verslavende middelen (alcohol, wiet, joint, hennep, XTC …). Alle opschriften/ afbeeldingen (ook groen/geel/rood bandje ev. met hennepplant…) die verwijzen naar druggebruik moeten onmiddellijk verwijderd worden. Opvoeder heeft gesprek met de leerling ivm de betekenis van dit verbod.
BEZIT VAN ILLEGALE DRUGS
voorval standpunt van de school - sanctionering begeleiding
Leerlingen vinden ‘iets’ op school en komen dit afgeven aan de directie/opvoeders. - ‘Iets’ wordt in bewaring genomen door directie.
- Contact met politie: ‘iets’ laten afhalen door politie.
- Verder onderzoek door politie of school.
- Informeren van ev. betrokkenen.
- Onderzoek wordt opgestart door opvoeder(s).

De directie heeft drugs in zijn bezit gekregen door vrijwillige overhandiging door leerling, ouders,… - Drugs in bewaring nemen (+ doorgeven aan Politie) door directie.
- Samenwerkingscontract drugs*.
- Inventarisatie (=geschreven verslag) + gesprek met leerling.
- Informeren van de ouders van de betrokken leerling.
- Gesprek met ouders.
- Samenwerkingscontract drugs*.
- Opvolging cel leerlingenbegeleiding.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Een leerling wordt betrapt op het bezit van een kleine hoeveelheid drugs (tot 3 gr). - Drugs in beslag nemen (+ doorgeven aan Politie) .
- Samenwerkingscontract drugs*.
- Tijdelijke uitsluiting.
- Gesprek met leerling.
- Informeren van de ouders van de betrokken leerling.
- Gesprek ouders, leerling en directie.
- Samenwerkingscontract drugs*.
- Opvolging cel leerlingenbegeleiding.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Vermoeden van gebruik van illegale drugs door eigen observatie of
door signalering door derden.
Doelstelling:
vermoeden bevestigen:
gesprek met leerling door opvoeder/directie
- indien vermoeden bevestigd (geeft gebruik toe): opvolging gedrag + samenwerkingscontract drugs
- vermoeden niet bevestigd (ontkent gebruik): opvolging gedrag + samenwerkings- contract drugsDe titularis wordt, afhankelijk van de individuele situatie, al dan niet op de hoogte gebracht.
- Preventief gesprek met leerling (door 1ste of 2de lijn).
- Op de hoogte brengen, van het vermoeden van druggebruik, van de ouders.
- Gesprek ouders, leerling en directie.
- Samenwerkingscontract drugs*.
- Opvolging cel leerlingenbegeleiding.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Leerling betrapt op druggebruik buiten de school + nog onder invloed in klas Onmiddellijk uit de klas / tijdelijke uitsluiting + samenwerkingscontract drugs*. - Preventief gesprek met leerling (door 1ste of 2de lijn).
- Informeren van de ouders.
- Gesprek ouders, leerling en directie.
- Samenwerkingscontract drugs*.
- Opvolging cel leerlingenbegeleiding.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Gebruik in een niet-schoolse situatie waarbij op één of andere manier een band met de school is (bv. schoolfuif). Tijdelijke uitsluiting + samenwerkingscontract drugs*. - Preventief gesprek met leerling (door 1ste of 2de lijn).
- Informeren van de ouders.
- Gesprek ouders, leerling en directie.
- Samenwerkingscontract drugs*.
- Opvolging cel leerlingenbegeleiding.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Leerling betrapt op gebruik van illegale drugs in de school / verdoken gebruik (vb. op toilet) of tijdens een extra-muros schoolactiviteit (uitstap, stage,…). Onmiddellijke preventieve schorsing. Ouders verwittigen (indien mogelijk: ouders halen leerling op).
Drugs worden in bewaring genomen.
Contact met politie: drugs laten afhalen.
Tuchtprocedure opstarten die leidt tot definitieve uitsluiting.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Demonstratief gebruik, in de schoolomgeving, in aanwezigheid
andere leerlingen.
Onmiddellijke preventieve schorsing.
Ouders verwittigen (indien mogelijk: ouders halen leerling op).
Drugs worden in bewaring genomen.
Contact met politie: drugs laten afhalen.
Tuchtprocedure opstarten die leidt tot definitieve uitsluiting.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.
DEALEN VAN ILLEGALE DRUGS
voorval standpunt van de school - sanctionering begeleiding
Leerling betrapt op dealen
in de school
of in schoolverband of
leerlingen onder druk zetten om te dealen.
(! dealen = doorgeven, aanzetten tot gebruik, “meebrengen”, verkopen …!).
Onmiddellijke preventieve schorsing Ouders verwittigen (indien mogelijk: ouders halen leerling op).
Politie verwittigen en gegevens dealer doorgeven (pv laten opmaken).
Drugs worden in bewaring genomen en aan politie overhandigd.
Tuchtprocedure opstarten die leidt tot definitieve uitsluiting.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Leerling wordt in het bezit gevonden van grote hoeveelheid (meer dan 3 g) drugs (=wordt aanzien als dealer). Onmiddellijke preventieve schorsing ouders verwittigen (indien mogelijk: ouders halen leerling op).
Politie verwittigen en gegevens dealer doorgeven (pv laten opmaken).
Drugs worden in bewaring genomen en aan politie overhandigd.
Tuchtprocedure opstarten die leidt tot definitieve uitsluiting.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.

Dealen buiten de school met banden binnen de school (verkoop aan leerlingen van de school). Onmiddellijke preventieve schorsing
Ouders verwittigen.
Politie verwittigen en gegevens dealer doorgeven (pv laten opmaken).
Drugs (ev nog in bezit) worden in bewaring genomen en aan politie overhandigd.
Tuchtprocedure opstarten die leidt tot definitieve uitsluiting.
- Contactgegevens CLB overhandigen ivm mogelijke hulpverlening.