Pastoraal


Ondanks de "verscheidene" samenstelling van onze schoolgroep willen we hen benaderen vanuit een katholieke levensvisie.

De school tracht deze visie te beleven en te vertolken in zijn relatie tot de jongeren.
Van onze leerlingen verwachten we dat zij aan bezinnende activiteiten deelnemen.

Als zij zelf een andere overtuiging hebben, wordt van hen verwacht dat zij de visie van de school respecteren (zoals ook wij hun overtuiging respecteren)