Middenschool


1 leerjaar B, Beroep

Je houdt van techniek, je ziet het vooral praktisch en je wilt dingen creëren, dan kies je voor deze richting. Bovendien krijg je nog steeds een stukje algemene vorming. 

In het eerste leerjaar B zal je in kleine klasgroepen en met meer individueel werk en extra begeleiding de basisleerstof herhalen. 
Wekelijks krijg je tien uur praktijk waarbij technische ontwikkeling en handvaardigheden hand in hand gaan.  

In de lessen praktijk krijgen de leerlingen een uitgeschreven stappenplan (= logische volgorde van bewerkingen) en technische tekeningen. Je wordt sterk individueel begeleid door de leerkracht.

Tijdens het maken van het werkstuk (o.a. cd-houder, houten formule 1-wagen, metalen stoomwals, gsm-houder, …) word je gewezen op de eigenschappen van gereedschappen en gebruikte materialen. De ‘theorie’ wordt dus rechtstreeks aan de praktijkles gekoppeld.

In het tweede jaar, het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL), maak je een keuze: elektriciteit-metaal, bouw-hout of decoratie-hout.

Praktische Beroepsrichting
Lessentabellen 1BB
lessentabel 1BB, Beroep


1BB

Algemene vakken
Frans
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Muzikale Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische Opvoeding
Wiskunde

Technische vakken
Techniek

Totaal


 

22
1
2
2
3
1
2
4
3
4

10
10

32
Na dit jaar kies je uit ofwel
Elektriciteit - Metaal


2BEM

Algemene vakken
Frans
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Muzikale Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische Opvoeding
Wiskunde

Technische en Praktische vakken
Technische activiteiten elektriciteit
  TV Elektriciteit
  PV Elektriciteit


Technische activiteiten
metaal
  TV Metaal
  PV Metaal


Totaal
 

17
1
2
2
2
1
2
3
1
3

15

7,5

1,5
6


7,5

1,5
6


32
ofwel
Decoratie - Hout


2BDH

Algemene vakken
Frans
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijk Vorming
Muzikale Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische Opvoeding
Wiskunde

Technische en Praktische vakken
Decoratie
  TV Decoratie
  PV Decoratie


Technische activiteiten hout
  TV Hout
  PV Hout


Totaal

 

17
1
2
2
2
1
2
3
1
3

15

7,5
1,5
6


7,5
1,5
6


32
ofwel
Bouw - Hout


2BBH

Algemene vakken
Frans
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Muzikale Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische Opvoeding
Wiskunde

Technische en Praktische vakken
Technische activiteiten bouw
  TV Bouw
  PV Bouw


Technische activiteiten hout
  TV Hout
  PV Hout


Totaal

 

17
1
2
2
2
1
2
3
1
3

15

7,5
1,5
6


7,5
1,5
6


32