Middenschool


2 leerjaar Bouw - Hout

De leerlingen krijgen een basispakket algemene vakken, maar vanaf nu worden de leerlingen gevormd tot een echte vakman.

In de lessen hout worden alle handelingen meerdere malen voor getoond. Stap voor stap met liefde voor het vak.

Je krijgt veel meer tijd om alle handelingen uit te voeren. Je moet in mindere mate tekeningen kunnen tekenen maar je moet ze wel kunnen lezen en begrijpen.

Het maken van een ‘truck met oplegger’ in hout is voor velen een superleuke opdracht.

In het studiegebied bouw staat het “al doende leren denken” en “al denkend leren doen” centraal. Je leert, onder begeleiding van de praktijkleerkracht verschillende muurtjes metselen, de te nemen stappen en aspecten van het technisch proces zelf voor te bereiden en te organiseren, … 

Je leert hierbij gerelateerde aspecten en voorschriften in verband met duurzaamheid, gezondheid, preventie, veiligheid en milieu te hanteren en dit met respect voor jezelf en de anderen.


Je leert jouw eigen realisaties, zowel het technisch proces als het product, evalueren.

Praktische Beroepsrichting2BBH

Algemene vakken
Frans
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Muzikale Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische Opvoeding
Wiskunde

Technische en Praktische vakken
Technische activiteiten bouw
  TV Bouw
  PV Bouw


Technische activiteiten hout
  TV Hout
  PV Hout


Totaal


17
1
2
2
2
1
2
3
1
3

15

7,5
1,5
6


7,5
1,5
6


32
3BB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Realisaties bouw

TV Digitaal tekenen
TV Technisch vak bouw
PV Praktijk

Totaal


11
1
2
2
2
2
2

21

1
6
14

32
3BH

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Realisaties Hout
  TV Digitaal tekenen
  TV Technologie
  PV Praktijk


Totaal


11
1
2
2
2
2
2

21

3
4
14

32