Middenschool


2 leerjaar Bouw- en houttechnieken

In deze studierichting is er nog steeds een uitgebreid pakket algemene vakken en technische vakken.

In de lessen houttechnieken worden op een snel tempo alle handelingen aangeleerd.

Je leert technische tekeningen maken, de werkvolgorde opstellen, de gebruikte gereedschappen en gebruikte materialen opzoeken, kostprijsberekening maken ...

De essentie is om het denkwerk toe te passen op het hout!

In de lessen bouwtechnieken staat het “al doende leren denken” en “al denkend leren doen” centraal. In de uren realisatiebouw leer je verschillende muurtjes metselen, de te nemen stappen en aspecten van het technisch proces zelf voor te bereiden en te organiseren en nadien ook te evalueren.
Onder begeleiding van de praktijkleerkracht leer je de verschillende metselverbanden.

Je leert hierbij gerelateerde aspecten en voorschriften in verband met duurzaamheid, gezondheid, preventie, veiligheid en milieu te hanteren en dit met respect voor jezelf en de anderen.

Praktisch Technische studierichting2TBH

Algemene vakken

Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Muzikale Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Technische en Praktische vakken
Engineering
Techniek
Technische activiteiten
  TV Technische activiteiten
  PV Bouw
  PV Hout


Totaal
 

22
1
2
3
2
2
2
1
1
4
4

10

1
2
7
3
2
2

32
3THT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Houttechnieken
  TV Digitaal tekenen
  TV Onderzoek
  TV Organisatie
  PV Praktijk


Totaal
 

18
1
2
2
1
2
2
1
4
3

14

2
2
2
8


32
3TBT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Bouwtechnieken

  TV Constructie
  TV Digitaal tekenen
  TV Materialenleer
  TV Stabiliteit
  PV Praktijk


Totaal
 

18
1
2
2
1
2
2
1
4
3

14

2
2
1
2
7

32