Middenschool


2 leerjaar Industriële Wetenschappen

In het tweede jaar industriële wetenschappen ga je verder op de ingeslagen weg. De theoretische basis van de technische vakken vereist een grondige kennis van de wiskunde. Maar ook de talen blijven belangrijk. 

In de praktijk leer je de stappen van het technisch proces aanduiden: probleemstelling onderzoeken, ontwerpen, realiseren en evalueren.

Je onderzoekt de verschillende onderdelen en deelsystemen in een technisch systeem en je leert vanuit de behoefte een technisch probleem definiëren.

Een ander belangrijk onderdeel binnen de praktijk is het maken van tekeningen, schema’s en schetsen van jouw eigen realisaties (robot, windmolen, …). Je moet die ook kunnen lezen en toelichten.

In de praktijk ligt de nadruk op het zelfstandig werken, de leerkracht observeert en probeert via leuke opdrachten de interesse bij de leerlingen op te wekken.

Deze richting stelt hoge eisen aan de leerling. Het is de ideale keuze voor wie houdt van techniek en wiskunde én de ambitie heeft om na de derde graad hogere studies aan te vatten. 


Theoretisch Technische studierichting2TIW

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Muzikale Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Technische vakken
Techniek
Engineering
Technische activiteiten
  TV Technische activiteiten
  Industriële wetenschappen


Totaal
 

24
1
1
2
3
2
2
2
1
4
6

10
2
1
7
3
4

34
Na dit jaar...

kies je normaal voor
3 Industriële Wetenschappen
3TIW

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Chemie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

Technische vakken
Toegepaste wetenschappen en engineering
  Digitaal tekenen
  Elektriciteit
  Mechanica
  Engineering
  Engineering projecten


Totaal
 

23
1
1
2
3
1
1
2
2
4
6

11
11

2
4
2
1
2

34