Middenschool


2 leerjaar Mechanica-Elektriciteit

Naast een groot pakket algemene vakken met o.a. 4 uur wiskunde en aandacht voor talen krijgen de leerlingen 5 uur techniek en 6 uur praktijk.

Binnen een gegeven opdracht leren de leerlingen, via een stappenplan, de nodige gereedschappen en werktuigen selecteren. Na de uitvoering, evalueren de leerlingen hun opdracht volgens productevaluatie en procesevaluatie. Tijdens de opdracht is er oog voor duurzaamheid, gezondheid, preventie, veiligheid, hygiëne en milieu.

Elke opdracht bestaat uit een stappenplan, een evaluatieblad en een beoordelingsblad. Verder leren de leerlingen mechanische en elektrische werkstukken opmeten of uitmeten, interpreteren en rapporteren. Verschillende onderdelen moeten ze kunnen afwerken volgens een tekening en ze leren verschillende onderdelen te monteren en demonteren.

De belangrijkste vaardigheden binnen de richting mechanica zijn: toerentalbepaling, boren, tappen, tekeninglezen, mechanische en elektrische componenten herkennen en juist toepassen, eenvoudig plaatwerk,…

Eén van de pronkstukken die de leerlingen maken is een dubbeldek vliegtuig.

Binnen het studiegebied elektriciteit leer je de nodige gereedschappen en werktuigen selecteren. Je hebt aandacht voor energieverbruik en je leert elektrische toestellen monteren en demonteren. Je maakt kennis met de basisgrootheden van elektriciteit en je gebruikt digitale mulitimeters.

Je bouwt zelf elektrische stroomkringen (open, gesloten, serieschakeling of parallelschakeling) en je licht de functies van de componenten toe. Je leert schema’s lezen en je maakt kennis met diverse verbindingstechnieken.

Praktisch Technische studierichting
2TME

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Muzikale Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

Technische en Praktische vakken
Engineering
Techniek
Technische activiteiten
  TV Technische activiteiten
  PV Mechanica
  PV Elektriciteit


Totaal
 

22
1
2
3
2
2
2
1
1
4
4

10

1
2
7
3
2
2

32
3TMT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Mechanische technieken
  TV Digitaal tekenen
  TV Mechanica
  TV Technologie
  PV CNC-draaien & frezen
  PV Lassen
  PV Montage & demontage
  PV Energiekringen

Totaal
 

18
1
2
2
1
2
2
1
4
3

14

2
2
2
2
2
2
2


32
3TET

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Elektrotechnieken
  TV Elektriciteit
  TV Installatietechnieken
  PV Praktijk


Totaal
 

18
1
2
2
1
2
2
1
4
3

14

3
5
6

32