Studieaanbod
Bouw3 leerjaar Bouwtechnieken

In de tweede graad specialiseer je je volop in bouwtechnieken.

Er komen in het derde jaar ook heel wat nieuwe leerlingen bij. Daarom wordt vanaf het begin de basis van metselen en de handvaardigheid grondig ingeoefend. Je krijgt een grondige basisvaardigheid aangeleerd.

Praktisch Technische Richting
3TBT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Bouwtechnieken

  TV Constructie
  TV Digitaal tekenen
  TV Materialenleer
  TV Stabiliteit
  PV Praktijk


Totaal


18
1
2
2
1
2
2
1
4
3

14

2
2
1
2
7

32
Na dit jaar...

kies je normaal voor
4 jaar Bouwtechnieken4TBT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Bouwtechnieken

  TV Constructie
  TV Digitaal tekenen
  TV Materialenleer
  TV Stabiliteit
  PV Praktijk


Totaal


18
1
2
2
1
2
2
1
4
3

14

2
2
1
2
7

32