Studieaanbod
Bouw4 leerjaar Bouw

In het vierde jaar maak je kennis met opgaand- en funderingsmetselwerk. In deze twee onderdelen leer je hoe binnenmuren met bouwblokken en buitenmuren in paramentstenen gebouwd worden volgens de laatste nieuwe energie prestatie regelgeving.

Praktische Beroepsrichting
4BB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Realisaties bouw

TV Digitaal tekenen
TV Technologie
PV Praktijk

Totaal


11
1
2
2
2
2
2

21

2
5
14

32
Na dit jaar...

kies je normaal voor
5 jaar Ruwbouw

Het vak Realisaties Bouw in de derde graad bestaat uit technisch tekenen en technologie

5BRB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands

TV - PV
Realisaties ruwbouw

TV Digitaal tekenen
TV Technologie
PV Praktijk

Totaal


10
2
2
2
2
2

22

2
4
16

32