Studieaanbod
Bouw4 leerjaar Bouwtechnieken

In de tweede graad specialiseer je je volop in bouwtechnieken.

In het vierde jaar wordt er veel aandacht geschonken aan uitvoeringstechnieken van bouwconstructies zoals het plaatsen en aftekenen van profielen, de opbouw van spouwmuren, plaatsen van vochtisolatie, optrekken van een gevelfragment, opbouwen van een balkbekisting enz.


Praktisch Technische Richting
4TBT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Bouwtechnieken

  TV Constructie
  TV Digitaal tekenen
  TV Materialenleer
  TV Stabiliteit
  PV Praktijk


Totaal


18
1
2
2
1
2
2
1
4
3

14

2
2
1
2
7

32
Na dit jaar...

kies je normaal voor
5 jaar Bouwtechnieken5TBT

Algemene vakken
Aardrijkskunde -
     Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Bouwtechnieken

  TV Constructie
  TV Digitaal tekenen
  TV Materialenleer
  TV Organisatie
  TV Stabiliteit
  PV Praktijk


Totaal


14
1

2
2
1
2
2
2
2

18

2
2
1
3
2
8

32