Studieaanbod
Bouw5 leerjaar Ruwbouw

Het vijfde jaar is een veelzijdig jaar: kelders en rioleringen worden onder handen genomen en in de module betonconstructies krijg je het bekisten, betonstaalvlechten en betonstorten onder de knie. Vanaf februari worden gevels gemetseld.


Praktische Beroepsrichting
5BRB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands

TV - PV
Realisaties ruwbouw

TV Digitaal tekenen
TV Technologie
PV Praktijk

Totaal


10
2
2
2
2
2

22

2
4
16

32
Na dit jaar...

kies je normaal voor
6 jaar Ruwbouw

Het vak Realisaties Bouw in de derde graad bestaat uit technisch tekenen en technologie

6BRB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands

TV - PV
Realisaties ruwbouw

TV Digitaal tekenen
TV Technologie
PV Praktijk
PV Stage

Totaal


10
2
2
2
2
2

22

2
4
14
2

32