Studieaanbod
Bouw5 leerjaar Bouwtechnieken

Vanaf de derde graad bouwtechnieken worden nieuwe doelstellingen nagestreefd en enkele accenten verschoven ten opzichte van de vorige jaren. De afwerkingstechnieken, energieneutrale concepten en siermetselwerk komen nu aan bod.

Heel wat nieuwe technische vakken verruimen je kennis om een echte vakman van je te maken. De theoretische leerstof en de inzichten die je in de derde graad verwerft, gekoppeld aan een praktische kennis, zorgen er niet alleen voor dat je zelfstandig kan werken, maar dat je later ook leiding kan nemen op een bouwwerf.


Praktisch Technische Richting
5TBT

Algemene vakken
Aardrijkskunde -
     Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Bouwtechnieken

  TV Constructie
  TV Digitaal tekenen
  TV Materialenleer
  TV Organisatie
  TV Stabiliteit
  PV Praktijk


Totaal


14
1

2
2
1
2
2
2
2

18

2
2
1
3
2
8

32
Na dit jaar...

kies je normaal voor
6 jaar Bouwtechnieken6TBT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV - PV
Bouwtechnieken

  TV Constructie
  TV Digitaal tekenen
  TV Duurzaam bouwen
        en topografie
  TV Planning
  TV Stabiliteit
  PV Praktijk

  PV Stage

Totaal


14
1
2
2
1
2
2
2
2

18

2
2
3

1
2
6
2

32