Studieaanbod
Bouw7 leerjaar Restauratie Bouw

Restaureren is een wetenschap, een kunst, een ambacht dat een grondige kennis vereist van restauratiefilosofie, geschiedkundige gegevens, materialen, nieuwe technologieën, bouwtechnieken, enz. Al deze aspecten komen hier ook aan bod. Er wordt geprobeerd om je een zo breed mogelijke waaier van technieken aan te leren, waarbij de nadruk ligt op het zelfstandig bestuderen en uitvoeren van historisch baksteenmetselwerk.

Om de opgedane kennis en ervaring aan de realiteit te toetsen worden er gedurende het schooljaar stages en studiebezoeken ingericht. Nieuwe technologieën in de restauratie zoals steenverharding, natuursteenrestauratie en dergelijke worden op de voet gevolgd en aangeleerd.

Je volgt les op Hoeve “Ten Walle”. Dit is een oud poortgebouw uit de 15de eeuw waar we on site restaureren.

Praktische Beroepsrichting
Leertraject

> 7 Restauratie Bouw <
6 Ruwbouw
5 Ruwbouw
4 Bouw
3 Bouw
2 Bouw - Hout
1 leerjaar B, beroep
lessentabellen 7 jaar
7BRSB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Project algemene vakken
Wiskunde

TV - PV
Realisaties restauratie

TV Digitaal tekenen
TV Technologie
PV Praktijk
PV Stage

Totaal


12
2
2
2
4
2

20


2
4
12
2

32
Na dit jaar...

behaal je het diploma secundair onderwijs en ben je klaar voor de arbeidsmarkt