Lessentabel derde graad Ruwbouw
VIJFDE LEERJAAR

Praktische Beroepsrichting

5BRB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands

TV - PV
Realisaties ruwbouw

TV Digitaal tekenen
TV Technologie
PV Praktijk

Totaal


10
2
2
2
2
2

22

2
4
16

32
ZESDE LEERJAAR

Praktische Beroepsrichting
6BRB

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands

TV - PV
Realisaties ruwbouw

TV Digitaal tekenen
TV Technologie
PV Praktijk
PV Stage

Totaal


10
2
2
2
2
2

22

2
4
14
2

32