Studieaanbod
Hout



6 leerjaar Houttechnieken

Planning, onderzoek en probleemoplossend denken zijn kernbegrippen in de opleiding houttechnieken. Dit realiseren we aan de hand van projecten waarbij hedendaagse technieken en het aspect vormgeving belangrijk zijn.

Als klasgroep moet je echt samenwerken om je project tot een goed einde te brengen.

De praktijkwerkstukken zijn zeer verschillend van aard en omvatten zowel meubel als schrijnwerk.

In het 6e jaar krijgt het maken van trappen bijzondere aandacht. Je maakt kennis met zowel CAD-CAM programma’s als met een CNC-bovenfreesmachine. Je doorloopt het volledige productieproces, van opmeting tot uitvoering.


Praktisch Technische Richting

6THT

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Realisaties houttechnieken

  TV Digitaal tekenen
  TV Onderzoek
  TV Organisatie
  PV Praktijk
  PV Stage

Totaal


14
1
2
2
1
2
2
2
2

18

3
6
1
6
2

32

Na dit jaar...

ben je klaar voor de industrie of kies je voor hoger onderwijs