Studieaanbod
Industriële Wetenschappen4 leerjaar Industriële Wetenschappen

Zoals in de eerste graad gaat terug veel aandacht naar wiskunde. Het is dus een belangrijk vak. Het wiskundeprogramma kan zeker de vergelijking doorstaan met de wiskunderichtingen in het ASO. Ook de taalvakken worden niet uit het oog verloren. De theoretische basis voor de technische vakken vereist een goede kennis van wiskunde.

Wiskunde blijft de basis en daar krijg je nu zes lestijden van. Met negen lesuren per week blijven de taalvakken belangrijk. De technische kennis uit de eerste graad wordt verder uitgediept.  De technische vakken focussen vooral op basiskennis van mechanica en elektriciteit, gekoppeld aan boeiende labo’s.Theoretisch-Technische studierichting
4TIW

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Chemie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV
Toegepaste
wetenschappen
en engineering

  TV Digitaal tekenen
  TV Elektriciteit
  TV Mechanica
  TV Engineering
  TV Engineering projecten


Totaal
 

23
1
1
2
3
1
1
2
2
4
6

112
4
2
1
2

34
Na dit jaar...

kies je normaal voor
5 Industriële Wetenschappen


5TIW

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV
Toegepaste biologie
Toegepaste chemie
Toegepaste fysica
Toegepaste
wetenschappen
en engineering

  TV Elektriciteit/Elektronica
  TV Engeneering
  TV Mechanica

Totaal
 

21
1
2
2
1
2
2
3
8

13
1
1
2
9


3
4
2

34