Studieaanbod
Mechanica3 leerjaar Basismechanica

In de tweede graad willen we dat je goed begrijpt waar je mee bezig bent, dat je praktische vaardigheden en goede werkmethodes aanleert. Je krijgt heel wat praktijk, maar ook de nodige ondersteunende theorie. Zo kan je uitgroeien tot een vakman met de nodige kennis.


Praktische Beroepsrichting
3BBM

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Realisaties
Basismechanica

  TV Digitaal tekenen
  TV Mechanica
  TV Technologie
  PV CNC-draaien en frezen
  PV Lassen
  PV Montage
& demontage
  PV Energiekringen

Totaal


11
1
2
2
2
2
2

21


3
1
2
5
5
3
2


32
Na dit jaar...

kies je normaal voor
4 jaar Basismechanica

4BBM

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Maatschappelijke Vorming
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Realisaties
Basismechanica

  TV Digitaal tekenen
  TV Mechanica
  TV Technologie
  PV CNC-draaien en frezen
  PV Lassen & plaatbewerking
  PV Montage
& demontage
  PV Auto

Totaal


11
1
2
2
2
2
2

21


3
1
2
5
5
3
2


32