Studieaanbod
Mechanica7 leerjaar Fotolassen

De vraag naar bekwame lassers is zeer groot. De fotolasser neemt daarbij een voorname plaats in. Hij moet de volledige technologie van het lassen beheersen. Lassen in een combinatie van kennis en vaardigheid.

Tijdens de opleiding worden er hoeklassen en stompe naden gelast, dit zowel op platen als op buizen. De voornaamste lasprocessen die aan bod komen, zijn elektrodelassen (BMBE), TIG lassen en MIG/MAG lassen. Lassen in een boeiende en hoogstaande technologie.

In een goed uitgerust labo worden alle hoeklassen tijdens de les labo lasonderzoek gecontroleerd en beoordeeld volgens de Europese normen. De leerlingen bekomen zo een “schoolcertificaat voor lasserkwalificatie”. Een belangrijk onderdeel in de opleiding vormt ook de interactie met de bedrijven.

Dit wil zeggen dat deze leerlingen een dag in de week gedurende een periode stage lopen in de bedrijven van de Brugse regio.

Praktische Beroepsrichting
7BF

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Wiskunde

TV en PV
Realisaties fotolassen
  TV Digitaal tekenen
  TV Fotolassen
  PV Constructie
  PV Methodisch fotolassen

  PV Stage

Totaal


12
2
2
2
4
2

14

2
4
4
6
4

32
Na dit jaar...

behaal je het diploma secundair onderwijs en ben je klaar voor de arbeidsmarkt