Studieaanbod
Mechanica4 leerjaar Elektromechanica

We brengen je gepaste studievaardigheden en een degelijke theoretische kennis bij. Zo groei je uit tot iemand die zelfstandig kan werken. De twee basiscomponenten zijn mechanica en elektriciteit, waarbij het accent op de mechanische vorming ligt.Theoretisch Technische Richting
4TEM

Algemene vakken
Aardrijkskunde
Chemie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Elektriciteit
Elektromechanica
Mechanica

  TV Digitaal tekenen
  TV Elektriciteit
  TV Mechanica
  PV Schakeltechnieken
  PV Elektromechanische   processen


Totaal


21
1
1
2
2
1
1
2
2
4
5

13

13

2
3
2
3
3


34
Na dit jaar...

kies je normaal voor
5 jaar Elektromechanica.

5TEM

Algemene vakken
Aardrijkskunde-
  Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV
Elektromechanische processen

  TV Automatisatie
  TV Digitaal tekenen
  TV Elektriciteit
  TV Lab meet en materiaal
  TV Machine-elementen
  TV Mechanica


Totaal


16
1

2
2
1
2
2
2
4

18


4
2
6
2
2
2

34