Lessentabel derde graad Podiumtechnieken
VIJFDE LEERJAAR

Praktische Technische Richting

5TPT

Algemene vakken
Aardrijkskunde -
  Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Podiumtechnieken
  TV Podiumtechnieken
  PV Praktijk

Totaal


14
1

2
2
1
2
2
2
2

18

8
10

32
ZESDE LEERJAAR

Praktische Technische Richting
6TPT

Algemene vakken
Aardrijkskunde -
  Natuurwetenschappen
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Wiskunde

TV en PV
Podiumtechnieken
  TV Podiumtechnieken
  PV Praktijk
  PV Stages

Totaal


14
1

2
2
1
2
2
2
2

18

8
6
4

32