Studieaanbod
Schilderen en Decoratie7 leerjaar Decoratie en Restauratie Schilderwerk

Zin voor esthetiek is in het 7de specialisatiejaar decoratie en schilderwerk heel belangrijk. Er gaat veel aandacht naar marmerimitaties en houtimitaties. Zowel traditionele als hedendaagse werkmethoden komen aan bod. Zoals het klaarmaken en aanbrengen van glacis in verschillende lagen en het nat in nat schilderen van wateroplosbare verven.

Het verwijderen van oude marmerimitaties, maar ook het restaureren van die imitaties, naar de hand van de meester. De verschillende technieken worden uitgevoerd op decoratieve panelen en op 3-dimensionele objecten (zuilen, balken, kapitelen, lijstwerk, enz). De klemtoon ligt duidelijk op de uitvoering. In de vele praktijkuren wordt gestreefd naar een perfecte afwerking.

Tijdens hun stageactiviteiten worden de leerlingen geconfronteerd met de realiteit. In de schoolpraktijk werken ze vaak op nieuwe ondergronden, op stage daarentegen wordt er veelal onderhoudsschilderwerk uitgevoerd.

De leerlingen ervaren de stages als een positieve aanvulling van hun vakkennis en het stimuleert hen om straks de grote stap naar het beroepsleven te zetten.

Praktische Beroepsrichting

7BDRS

Algemene vakken
Engels
Godsdienst
Lichamelijke Opvoeding
Project Algemene Vakken
Wiskunde

TV - PV
Decoratie en restauratie schilderwerk
  TV Kleurenleer
  TV Stijlleer
  TV Technologie
  PV Praktijk

  PV Stage

Totaal


12
2
2
2
4
2

20


1
2
2
13
2

32
Na dit jaar...

behaal je het diploma secundair onderwijs en ben je klaar voor de arbeidsmarkt