Internaat
Derde GraadDe groep internen uit de 3de graad bestaat uit ongeveer 25 jongeren/pubers/jong-volwassenen. Uit de laatste opsomming valt al af te leiden dat het inderdaad jongeren zijn op weg naar volwassenheid, op weg naar zelfstandigheid.

We proberen dan ook de ontspanning op hun maat af te stellen.

Op woensdagnamiddag is men om de 2 weken  vrij, mits toestemming van de ouders. Op dinsdag- of donderdagavond wordt er wekelijks een activiteit aangeboden. Dit kan zowel een sportieve (squash, fitness, MTB, …) als een ontspannende (bowling, koken, naar de film) activiteit zijn. Van de oudste internen (6de-jaars) verwachten we dat ze in het begin van het jaar een activiteit organiseren voor de groep. Enkele internen gaan af en toe (en vrijwillig) mee met de jongste internen tijdens de woensdagnamiddagactiviteit. Kortom, de weg naar volwassenheid en zelfstandigheid wordt hen aangeboden.

De studietijd brengen ze door op hun kamer. Bij problemen of moeilijkheden zal er een striktere opvolging zijn bij hun schoolwerk. Maar ook hier willen we hen wijzen op hun verantwoordelijkheid.Activiteiten
derde graadKalender
De derde graad
in beeld