Internaat
Eerste GraadOnze groep bestaat uit een 24-tal jongens van 12 tot 14 jaar, waarvan soms meer dan de helft voor de eerste keer op internaat vertoeft. We vinden het dan ook belangrijk dat deze jongens zich snel kunnen en mogen ‘thuis’ voelen. Bij aanvang van het schooljaar besteden we hier ruimschoots aandacht aan door middel van groepsbevorderende activiteiten, het creëren van geborgenheid en het opbouwen van een vertrouwensrelatie! Dit laatste beschouwen wij als een belangrijke factor in de omgang met onze jongeren!
Door het aanbod van meerdere activiteiten per week, bieden we voldoende ruimte voor de zelfontplooiing van de jongeren, wat op deze leeftijd van groot belang is. Ook het nemen van verantwoordelijkheden wordt hen systematisch aangeleerd, denken we maar een het opmaken van hun bed, de persoonlijke hygiëne, op orde houden van de studiezaal, bemannen van de bar, helpen van anderen, enz .Naast deze belangrijke pijlers binnen de opvoeding van jongeren, is er uiteraard ruimschoots aandacht voor de studie. De jongens studeren steeds in hun vertrouwde omgeving met hun eigen opvoeder. Deze zal hen waar nodig begeleiden en zelfstandig leren werken. Het opvolgen van hun schoolagenda, resultaten en het contact met de school, zorgen er voor dat we steeds een duidelijk beeld hebben van hun studiegedrag.Uiteraard besteden we voldoende aandacht aan de groepsvorming en het leren ‘samenleven’ in groep, dit in combinatie met een waaier aan ontspanningsmogelijkheden. Ja, soms worden ze zelfs en beetje verwend …


Activiteiten
eerste graadKalender
De eerste graad
in beeld