Internaat
Tweede GraadDe tweede graad: je hoort vaak zeggen dat dit de moeilijkste leeftijd is, jongens van 14 à 16 jaar. Het woordje puberen steekt hier dan ook dikwijls de kop op. Maar net hier ligt een mooie uitdaging, een unieke kans.  Heb je ooit al eens getracht het ‘puberen’ te aanvaarden, er mee om te gaan, er begrip voor op te brengen …!?

Op ons internaat is de individuele zelfontplooiing van deze jongere dan ook immens belangrijk binnen het ‘kader’ van een groep. Samen met de aandacht voor hun sociale vaardigheden, bewaken van grensoverschrijdend gedrag onder invloed van de maatschappij en hun ‘jongere zijn’, zijn dit de belangrijkste pijlers voor deze groep. Een dagelijkse opdracht met vallen en opstaan die hen heel wat waarden kan meegeven naar hun toekomst toe …Door middel van een divers aanbod van activiteiten, zowel verplicht als vrijblijvend, af te stemmen op hun wensen en noden, slagen we er in een degelijk groepsproces op te bouwen. Uiteraard is er binnen dit ontspanningskader  meer dan ruimte genoeg voor een gezonde dosis fun, uitleving en cool zijn! Zo is er elke avond wel iets te doen. Er is ook voldoende tijd om met je vrienden even op je kamer te vertoeven, om wat bij te kletsen, muziek te beluisteren, …  De jongeren krijgen binnen de tweede graad ook heel wat inspraak in hun ontspanningsaanbod. Op vlak van studeren krijgen de jongeren al iets meer verantwoordelijkheid, ze studeren immers op hun kamer, zij het met open deur. Het is belangrijk dat ze binnen deze vertrouwde omgeving (hun kamer) terecht kunnen voor hun studiewerk. Bij aanvang van het schooljaar worden er hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt die naderhand mogelijks kunnen worden versoepeld bij mooie resultaten of goede studiemethodes. We blijven echter waakzaam als begeleider in dit proces, sommige jongeren hebben immers nood aan die extra begeleiding. Het werken met een studieplanning, vooral tijdens examenperiodes, en het regelmatig opvolgen van de schoolagenda zijn twee zaken die de opvoeder zoveel als mogelijk in het oog houdt.Zo zie je maar, als puber is hier zeker plaats voor je eigen ‘zijn’ maar ook het samen ‘leven’ in een groep. Een mooie uitdaging als ‘opvoeder’, maar zeker een coole belevenis als ‘intern’… dat hoor je hen enkele jaren later vaak vertellen!!!

Activiteiten
tweede graadKalender
De tweede graad
in beeld