Werkkledij en turnkledijConform de veiligheidsreglementering moet elke leerling over de gepaste werkkledij beschikken.

Deze werkkledij wordt besteld op het moment van inschrijving.
Ook de turnkledij kan op school besteld worden bij inschrijving. De eerste schooldag(en) ontvangt elke leerling de bestelde kledij.

Daarnaast zijn ook de bijhorende persoonlijke eschermingsmiddelen (veiligheidsbril en -schoenen). Deze worden de eerste schooldagen gepast en besteld.

Volgens de veiligheidsreglementering is het ook verboden om in werkplaatsen of laboratoria juwelen, oorringen, piercings of losse, lange haren te dragen.
Gereedschapslijst (vanaf derde leerjaar)
Per afdeling is er een lijst van de door de leerlingen aan te schaffen gereedschappen.

De technisch adviseur van de afdeling verdeelt deze lijsten samen met de praktijkleerkracht bij het begin van het schooljaar en zorgt voor de levering van de gereedschappen aan de leerling. De
betaling gebeurt via de schoolrekening.

Om pedagogische redenen moeten de leerlingen over hetzelfde materiaal beschikken.
Er is evenwel geen verplichting om het materiaal op school aan te kopen.