Studie


Avondstudie

Elke dag kunnen de leerlingen tot 16.45 u. in de studie op school blijven om op de bus of ander vervoer te wachten. De studie is gratis. Wel moeten de ouders hun zoon of dochter vooraf
inschrijven.


Werkstudie

Werkstudie is geen straf maar is enkel bedoeld om leerlingen die een achterstand hebben met lessen, taken of toetsen een kans te geven hun achterstand in te lopen. Deze studie wordt door de
betrokken vakleerkracht aangevraagd. De werkstudie gaat zo snel mogelijk na de aanvraag door.

Waar? In eigen vestiging.
Wanneer? Op een lesvrij moment (bijvoorbeeld: tijdens de middagpauze van 12.30 u. tot 13.00 u. of op woensdagnamiddag of op maandag, donderdag of vrijdag het 8ste lesuur).

De (adjunct-) directeur/studiemeester beslist over de inhoud en het moment van de werkstudie.


Strafstudie

Als je de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan je strafstudie krijgen. Deze strafstudie gaat door op zaterdagmorgen in de vervangingszaal van de vestiging
Boeveriestraat. De beslissing tot strafstudie wordt genomen in overleg met de adjunct-directeur.