2 | Mechanica-Elektriciteit

Vanaf het 2de jaar techniek kies je om je te specialiseren. Naargelang jouw voorkeuren en interesse volg je mechanische- en elektrische technieken.

Naast een groot pakket algemene vakken met o.a. 4 uur wiskunde en aandacht voor talen krijgen de leerlingen 5 uur techniek en 6 uur praktijk.

De studierichting Mechanica-Elektriciteit bevindt zich in de Campus Vaartdijkstraat.

Wat?

Binnen een gegeven opdracht leren de leerlingen, via een stappenplan, de nodige gereedschappen en werktuigen selecteren. Na de uitvoering, evalueren de leerlingen hun opdracht volgens productevaluatie en procesevaluatie. Tijdens de opdracht is er oog voor duurzaamheid, gezondheid, preventie, veiligheid, hygiëne en milieu. 

Elke opdracht bestaat uit een stappenplan, een evaluatieblad en een beoordelingsblad. Verder leren de leerlingen mechanische en elektrische werkstukken opmeten of uitmeten, interpreteren en rapporteren. Verschillende onderdelen moeten ze kunnen afwerken volgens een tekening en ze leren verschillende onderdelen te monteren en demonteren.

Mechanica

De belangrijkste vaardigheden binnen de richting mechanica zijn: toerentalbepaling, boren, tappen, tekening lezen, mechanische en elektrische componenten herkennen en juist toepassen, eenvoudig plaatwerk,…

Elektriciteit

Binnen het studiegebied elektriciteit leer je de nodige gereedschappen en werktuigen selecteren. Je hebt aandacht voor energieverbruik en je leert elektrische toestellen monteren en demonteren. Je maakt kennis met de basisgrootheden van elektriciteit en je gebruikt digitale multimeters.

Lessentabel

Vakken
Lestijden
Basispakket algemeen
15
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Basispakket STEAM-vakken
10
Arts
2
Natuur, Ruimte & Techniek
4
Wiskunde
4
Basispakket
5
Mechanica-elektriciteit
5
Differentiatie
2
Techniek ME
2
Contacteer ons Terug naar overzicht

Heeft u een vraag?

Contacteer ons
Top