6 | Elektromechanica

Technische vakken zoals machine-elementen en automatisering worden verder uitgediept. In projecten kan je op een zelfstandige manier of in groep, je creativiteit kwijt.

In het 6de jaar geven we ook een aantal lessen in een bedrijf, we spreken hier van werkplekleren. Natuurlijk speelt wiskunde een ondersteunende rol in alle technische vakken maar in een mindere mate dan in de richting Industriële Wetenschappen.

De studierichting Elektromechanica bevindt zich in de Campus Vaartdijkstraat.

Lessentabel

Vakken
Lestijden
Basispakket algemeen
16
Aardrijkskunde - Natuurwetenschappen
1
Engels
2
Frans
2
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
2
Wiskunde
4
Basispakket TV
18
Automatisatie
4
Digitaal tekenen
2
Elektriciteit
6
Lab meet en materiaal
2
Machine-elementen
2
Mechanica
2
Contacteer ons Terug naar overzicht

Heeft u een vraag?

Contacteer ons
Top