2 | Bouw- en Houttechnieken

Vanaf het 2de jaar techniek kies je om je te specialiseren. Naargelang jouw voorkeuren en interesse volg je bouw- en houttechnieken. 

In deze studierichting is er nog steeds een uitgebreid pakket algemene vakken en technische vakken. 

Hout

In de lessen houttechnieken worden op een snel tempo alle handelingen aangeleerd. Je leert technische tekeningen maken, de werkvolgorde opstellen, de gebruikte gereedschappen en gebruikte materialen opzoeken, kostprijsberekening maken ... De essentie is om het denkwerk toe te passen op het hout! 

Bouw

In de lessen bouwtechnieken staat het “al doende leren denken” en “al denkend leren doen” centraal. In de uren realisatiebouw leer je verschillende muurtjes metselen, de te nemen stappen en aspecten van het technisch proces zelf voor te bereiden en te organiseren en nadien ook te evalueren. Onder begeleiding van de praktijkleerkracht leer je de verschillende metselverbanden.

Je leert hierbij gerelateerde aspecten en voorschriften in verband met duurzaamheid, gezondheid, preventie, veiligheid en milieu te hanteren en dit met respect voor jezelf en de anderen. 

Lessentabel

Vakken
Lestijden
Basispakket algemeen
15
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Basispakket STEAM-vakken
10
Arts
2
Natuur, Ruimte & Techniek
4
Wiskunde
4
Basisoptie
5
Bouw- en houttechnieken
5
Differentiatie
2
Techniek BH
2
Contacteer ons Terug naar overzicht

Heeft u een vraag?

Contacteer ons
Top